مدیریت اداری شرکت جهاد نصر خراسان
برگزاری دوره آموزش اپراتوری دستگاههای سنگین و نیمه سنگین جهت بکارگیری در پروژه های شرکت بمدت حداقل ۵ سال
وبگاه موسسه جهاد نصر
آغاز عملیات اجرایی انتقال آب اضطراری به نخیلات شادگان
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به همراه مدیرعامل شرکت چاکر ترکیه تامین کننده تجهیزات قفس از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید هیات روسی از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر در نمایشگاه بین المللی IFEX۲۰۱۸ تهران
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به همراه مدیرعامل شرکت چاکر ترکیه تامین کننده تجهیزات قفس از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر
آرشیو اخبار