• آدرس: مشهد - قاسم آباد-انتهای اندیشه-هاشمی رفسنجانی 38 (میثاق) - بین تقویه 8 و 10
  کدپستی: 9187363911
 • تلفن دفتر مدیرعامل: 2-36228401-051
  تلفن معاونت فنی و اجرایی: 36228671-051
  تلفن معاونت اقتصادی و برنامه ریزی: 36228407-051
  تلفن مدیریت اداری: 36228406-051
  تلفن مدیریت مالی:36228405-051
  تلفن مدیریت پشتیبانی: 36228404-051
  تلفن مدیریت حقوق: 36228678-051
  شماره فاکس: 36228400-051
  آدرس سایت: www.jnkhco.com
 • آدرس ایمیل: info@jnkhco.com

فرم تماس با ما