امور مجامع شرکت جهاد نصر خراسان
مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت جهاد نصر خراسان در مورخه پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷ برگزارگردید.
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به همراه مدیرعامل شرکت چاکر ترکیه تامین کننده تجهیزات قفس از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید هیات روسی از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر در نمایشگاه بین المللی IFEX۲۰۱۸ تهران
وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به همراه مدیرعامل شرکت چاکر ترکیه تامین کننده تجهیزات قفس از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر
وبگاه موسسه جهاد نصر
باتکمیل فازدوم طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام ، زمینه سازی افزایش تولید سالانه۹میلیون و ۵۰۰هزار تن محصولات زراعی استان خوزستان فراهم شده وسبب بهبود
آرشیو اخبار