خریداری سهام هلدینگ نصر معین پارسایان
احتراماً ، به اطلاع می رساند ، سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد خریداری شده است.