شرکت جهاد نصر خراسان در نظر دارد سه قطعه زمین های ۱۴، ۱۵ ، ۲۰ و همچنین چهار واحد نیمه ساخته ۸۰،۸۱،۸۲،۱۰۱ خود واقع در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (میثاق) ۳۴ (مجتمع صنفی صنعتی سبک میثاق) با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. متقاضیان میتوانند از […]