مدیریت اداری شرکت جهاد نصر خراسان
برگزاری دوره آموزش اپراتوری دستگاههای سنگین و نیمه سنگین جهت بکارگیری در پروژه های شرکت بمدت حداقل ۵ سال
وبگاه موسسه جهاد نصر
آغاز عملیات اجرایی انتقال آب اضطراری به نخیلات شادگان
وبگاه موسسه جهاد نصر
آغاز عملیات اجرایی انتقال آب اضطراری به نخیلات شادگان
آرشیو اخبار