هیات مدیره و مدیران ارشد​

 

 مهندس محمد حافظ

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 *مهندسی عمران 

  خلاصه سوابق مدیریتی :

 • کارشناس شرکت های برناژ ، شادیاخ و سنگی از سال 1351 تا 1358
 • از مدیران جهاد سازندگی خراسان از سال 1358 تا 1369
 • از مدیران جهاد سازندگی سمنان از سال 1369 تا 1373
 • مدیرعامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1373 تا 1374
 • مدیرعامل جهاد سازندگی ( کشور تانزانیا و سودان ) از سال 1374 تا 1381
 • مدیرعامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1381 تا 1391
 • مدیر عامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1398 تاکنون

 

کریم عباسپور

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

مهندسی عمران

کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

محسن محمدپور طبسی

معاون فنی و مهندسی
مهندسی راه و ساختمان

فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی

1-احمد سنجی(رئیس هیئت مدیره)

 متولد  1327 شهرستان مشهد

 سوابق تحصیلی:

 *فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان          

  سوابق شغلی:

 • مترور شرکت ساختمانی زحل -شرکت بارومسدس-شرکت سد درشهرستانهای مشهدوتهران از سال 1352 تا 1357
 • کارشناس کمیته عمران جهاد سازندگی خراسان از سال 1359 تا 1361
 • مسئول کمیته آب جهاد سازندگی خراسان از سال 1361 تا 1363
 • معاون امور عمرانی استانداری خراسان  از سال 1363 تا 1367
 • معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی از سال 1367 تا 1370
 • مشاور اجرایی قائم مقام آستان قدس رضوی از سال 1370 تا 1379
 • معاون طرح وبرنامه سازمان عمران حریم حرم مطهر رضوی از سال 1379 تا 1380
 • کارشناس فنی شرکت آب پوی از سال 1398 تا 1380
 • رئیس هیئت مدیره  شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1398 تاکنون

—————————————————————————————————————————-

2- یوسف سینی چی (نائب رئیس هیئت مدیره)

 متولد  1330 شهرستان مشهد

 سوابق تحصیلی:

 *لیسانس عمران

 برخی از سوابق شغلی:

 • کارشناس شرکت میترال و پی پایه و لشکر 77 از سال 1354 تا 1358
 • از مدیران جهاد سازندگی خراسان و خوزستان از سال 1358 تا 1372
 • از مدیران شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1372 تا 1373
 • عضو هیئت مدیره شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1373 تا 1380
 • از مدیران شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1380 تا 1387
 • عضو هیئت مدیره شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1387 تا 1392
 • عضو هیئت مدیره شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1398 تاکنون

————————————————————————————————–

3- محمد حافظ (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)

 متولد 1331 شهرستان مشهد

سوابق تحصیلی:

 لیسانس عمران

  خلاصه سوابق مدیریتی :

 • کارشناس شرکت های برناژ ، شادیاخ و سنگی از سال 1351 تا 1358
 • از مدیران جهاد سازندگی خراسان از سال 1358 تا 1369
 • از مدیران جهاد سازندگی سمنان از سال 1369 تا 1373
 • مدیرعامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1373 تا 1374
 • مدیرعامل جهاد سازندگی ( کشور تانزانیا و سودان ) از سال 1374 تا 1381
 • مدیرعامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1381 تا 1391
 • مدیر عامل شرکت جهاد نصر خراسان از سال 1398 تاکنون

———————————————————————————————-

4- علیرضا کهیازی (عضو هیئت مدیره)

 متولد 1356 شهرستان مشهد

 مدارک و سوابق تحصیلی

  *لیسانس عمران 

 *فوق لیسانس مدیریت ساخت و اجرا

 سوابق شغلی

 •   نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اعظم خراسان
 •   مدیر عامل شرکت تولیدی پیشگامان سازندگی نصر پاژ
 •   مدیر پروژه کانال های اصلی درجه یک و دو هندیجان
 •  مدیر پروژه بهسازی و روکش آسفالت و احداث راه صالح آباد سرخس

————————————————————————————————————-

5-–  ابوالقاسم سکاکی( عضو هیئت مدیره)

  متولد 1334 شهرستان نیشابور

  مدارک و سوابق تحصیلی :

  *لیسانس عمران

  سوابق شغلی و مدیریتی :

 • از مدیران جهاد سازندگی نیشابور از سال 1358 تا 1361
 • از مدیران جهاد سازندگی خراسان از سال 1361 تا 1380
 • عضو هیئت مدیره شرکت جهادنصرخراسان از سال 1380 تا 1392
 • عضو هیئت مدیره شرکت جهادنصرخراسان از سال 1398 تاکنون