معـاونت فـنی و اجـرایی

این معاونت دارای سه بخش به شرح ذیل می باشد:

۱ – مدیریت فنی

۲ – مدیریت اجرایی

۳ – مدیریت پیمان و کاریابی

 

   ابراهیم صادقی

   معاون فنی و اجرایی

   فوق لیسانس سازه

 

 

   حسین علیزاده

   مدیر پیمان و کاریابی

   لیسانس عمران

 

 

   سید مهرداد قریشی

   مدیر فنی

   لیسانس عمران

 

 

   مهدی گلستانی

   مدیر اجرایی

   لیسانس عمران

 

آدرس :

خراسان رضوی – مشهد – بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی – میثاق 38 –

ساختمان شرکت جهاد نصر خراسان – طبقه دوم – واحد 201 –

معاونت فنی و اجرایی

تلفن مستقیم معاونت فنی و اجرایی :

051-36228676

051-36228667-9 داخلی 262

 

فکس : 

ایمیل معاونت فنی و اجرایی :

eta@jnkhco.com