وبگاه موسسه جهاد نصر
فاز اول طرح۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام زیر کشت محصولات زراعی رفت

محمد جواد صالحی نژاد مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با بیان این خبر اضافه کرد :سال گذشته کشاورزان خوزستانی و ایلامی در ۲۵۰هزار هکتاراز این اراضی به کاشت محصولات زراعی پرداخته بودندکه این رقم درسال جاری به۲۷۰هزار هکتار می رسد.

مهندس صالحی نژاد افزود:طرح۵۵۰ هزار هکتاری نقش مؤثری درافزایش تولیدات کشاورزی خوزستان دارد که برای ۵۰سال آینده خوزستان در عرصه تجمیع اراضی کشاورزی و افزایش راندمان تولید پیشگامی خود را درسطح  استان ها حفظ خواهد کرد.
وی با ماندگارخواندن طرح ۵۵۰هزار هکتاری در تاریخ خوزستان و ایلام افزود:کاری که درخوزستان و ایلام انجام شده کاری بزرگ در ایران وخاورمیانه محسوب می شود واین منطقه را به نماد توسعه یافتگی در عرصه کشاورزی تبدیل خواهد کرد.
وی افزود:نشانه های این اثر گذاری درسال زراعی گذشته برای مردم ومقامات  استانی وکشوری آشکار شد،زیرا علیرغم وقوع خشکسالی در خوزستان که در۵۰سال اخیر بی سابقه بود.
وی گفت: باتکمیل فازدوم طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام ، زمینه سازی افزایش تولید سالانه۹میلیون و ۵۰۰هزار تن محصولات زراعی استان خوزستان فراهم شده وسبب بهبود معیشت اقتصادی کشاورزان خوزستانی و ایلامی می شود.

   دوشنبه 15 آوریل 2019