خریداری سهام هلدینگ نصر معین پارسایان
خریداری سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد

این شرکت در در سال ۱۳۸۴ و همزمان با استقلال شرکتهای نصر کل کشور ایجاد و با سهام داری بیش از ۴۰ هزار نفری از کل شرکتهای نصر کشور تشکیل گردید.

شرکت جهاد نصر خراسان نیز در سال ۱۳۸۹ با مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال سهامدار ۱۱ درصدی این مجموعه گردید.

آدرس : تهران – خیابان ولیعصر(عج) – خیابان زرتشت غربی – پلاک ۷۵ – شرکت نصر معین پارسایان

۰۲۱-۴۱۶۷۲۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت نصر معین پارسایان  nmpco.ir

   یکشنبه 15 می 2022