خریداری سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران
خریداری سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه به میزان ۲ درصد

این شرکت در زمینه های عمرانی و توسعه پروژه های عمرانی در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید و دفتر مرکزی شرکت تهران میباشد.

سهام اکثریت شرکت توسعه و عمرانخراسان بزرگ را شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه خریداری کرده است.

مدیر عامل : جناب آقای عابدی اصل                                مدیر مالی : جناب آقای رجب زاده

آدرس : تهران – خیابان طالقانی غربی – خیابان سرپرست – پلاک ۱۸ – طبقه دوم

۰۲۱-۶۶۴۵۹۶۴۹             ۰۲۱-۶۶۴۰۲۳۴۸

آدرس وب سایت شرکت توسعه و عمران خراسان  Tossehkhorasan.ir

   یکشنبه 15 می 2022