وبگاه موسسه جهاد نصر
جلسه هماهنگی‌ با مدیران طرح در خصوص فاز اختتام پروژه های فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

محمد جواد صالحی نژاد مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با بیان این خبر اضافه کرد :سال گذشته کشاورزان خوزستانی و ایلامی در ۲۵۰هزار هکتاراز این اراضی به کاشت محصولات زراعی پرداخته بودندکه این رقم درسال جاری به۲۷۰هزار هکتار می رسد.

مهندس صالحی نژاد افزود:طرح۵۵۰ هزار هکتاری نقش مؤثری درافزایش تولیدات کشاورزی خوزستان دارد که برای ۵۰سال آینده خوزستان در عرصه تجمیع اراضی کشاورزی و افزایش راندمان تولید پیشگامی خود را درسطح  استان ها حفظ خواهد کرد.
وی با ماندگارخواندن طرح ۵۵۰هزار هکتاری در تاریخ خوزستان و ایلام افزود:کاری که درخوزستان و ایلام انجام شده کاری بزرگ در ایران وخاورمیانه محسوب می شود واین منطقه را به نماد توسعه یافتگی در عرصه کشاورزی تبدیل خواهد کرد.
وی افزود:نشانه های این اثر گذاری درسال زراعی گذشته برای مردم ومقامات  استانی وکشوری آشکار شد،زیرا علیرغم وقوع خشکسالی در خوزستان که در۵۰سال اخیر بی سابقه بود.
وی گفت: باتکمیل فازدوم طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام ، زمینه سازی افزایش تولید سالانه۹میلیون و ۵۰۰هزار تن محصولات زراعی استان خوزستان فراهم شده وسبب بهبود معیشت اقتصادی کشاورزان خوزستانی و ایلامی می شود.

   دوشنبه 15 آوریل 2019