وبگاه موسسه جهاد نصر
جلسه ستاد مبارزه با گرد و غبار

 بازدید همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به همراه مدیرعامل شرکت چاکر ترکیه تامین کننده تجهیزات قفس از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر

   دوشنبه 15 آوریل 2019