امور مجامع شرکت جهاد نصر خراسان
مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت جهاد نصر خراسان در مورخه پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷ برگزارگردید

   

سهامداران گرامی

ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی

        احتراماً ، به استحضار می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت جهاد نصر خراساندر روز پنج شنبه مورخ 98/11/17 برگزار گردید ،

 


   چهارشنبه 18 دسامبر 2019