وبگاه موسسه جهاد نصر
بازديد مسئولين وزارت جهاد كشاورزي از غرفه هاي شركت هاي موسسه جهاد نصر

موسسه جهاد نصر با همراهي مديران طرح ، مشاوران ، پيمانكاران و توليدكنندگان همكار به تعداد ۲۰ شركت ، با حضور فعال در نمايشگاه  چهار دهه دستاوردهاي بخش كشاورزي، گوشه‌هايي از اقدامات انجام شده در طرح ۵۵۰ هزار هكتاري دشتهاي خوزستان و ايلام  و  توانمندي‌ها و عملكرد خود و همكارانش در اين طرح را به نمايش گذاشت.
در نخستين روز از برگزاري اين نمايشگاه سه روزه،  پذيراي حجت الاسلام تقوي نماينده ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي،دكتر بخشنده معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي، مهندس طهماسبي معاون امور باغباني و دكتر رضايي معاون توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي ،  دكتر رمضان نژاد رئيس سازمان مركزي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، دكتر وهاب زاده معاون سازمان حفاظت محيط زيست و دكتر فلسفي مديركل دفتر ولي فقيه  در وزارت جهاد كشاورزي  بود.

   شنبه 13 آوریل 2019