روزنامه خراسان
امارات شکست را پذیرفت

امارات شکست را پذیرفت

فرمانده اماراتی: راهبردمان در یمن را از جنگ به صلح تغییر می دهیم

پس از گذشت حدود چهار سال و نیم از تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن، فرمانده اماراتی به خبرگزاری فرانسه گفت که امارات تعداد نیروهایش در یمن را کم کرده و از راهبرد نظامی به راهبرد صلح که در اولویت است، حرکت خواهد کرد. این مقام نظامی اماراتی افزود: نیروهای ما از یمن خارج می شوند. اقدامی که به معنای جدا شدن از ائتلاف سعودی و تنها گذاشتن عربستان در باتلاق یمن پس از حدود چهار سال و نیم از تجاوز نظامی به این کشور با ادعای به قدرت رساندن منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن است. آن هم در حالی که امارات پیش از این با تمرکز بر جنوب یمن و تجهیز شبه نظامیان محلی و بیرون انداختن نیروهای وابسته به هادی درصدد اشغال برخی جزایر مهم چون سقطری با اهداف توسعه طلبی و کسب منافع سیاسی و اقتصادی بود.درباره چرایی تغییر ناگهانی رویکرد امارات و فاصله گرفتن آن از عربستان به چند نکته اشاره می شود:نخست این که راهبرد نظامی ائتلاف سعودی در این مدت با شکست روبه رو شد و هر چه جنگ فرسایشی تر شد نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن قوی تر از گذشته شدند.دوم این که توانمندی ارتش وکمیته های مردمی در تولید انواع موشک و پهپاد و استفاده بهینه از آن ها معادله قدرت را به نفع انصارا…رقم زد و با در معرض تهدید قرار گرفتن شریان های اقتصادی وسیاسی امارات، این کشور مجبور به تجدید نظر شد. در این باره به حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات آرامکو وفرودگاه ابوظبی می توان اشاره کرد. سوم این که ائتلاف سعودی در طول چند سال گذشته هیچ دستاوردی در حمله نظامی به یمن نداشته و برعکس کشتار غیر نظامیان موجب خشم ونفرت بیشتر یمنی ها و همبستگی و هم سویی آن ها با انصارا… شده که این مسئله به معنای شکست حتمی ائتلاف سعودی است.چهارم این که با روشن شدن ابعاد جنایات ائتلاف سعودی در یمن و گزارش های مجامع حقوق بشری از این که این ائتلاف مرتکب جنایات جنگی شده است، فاصله گرفتن امارات می تواند به معنی دورشدن از بازخواست در آینده باشد و اتخاذ راهبرد  اولویت اول صلح، به معنای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی است.پنجم نگرانی دیگر امیرنشین ها از واکنش موشکی انصارا… در هدف قرار دادن مراکز حیاتی و زیربنایی و اقتصادی امارات و مخالفت احتمالی آن ها با ادامه جنگ است. در این باره بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که انصارا… دبی را  هدف موشک قرار دهد، اقتصاد امارات دچار فروپاشی خواهد شد و به همین دلیل چه بسا با ادامه جنگ برخی امیرنشین ها راه خود را از ابوظبی جدا کنند و مستقل شوند.

   چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸