پروژه احداث گالری انحراف آب سد نهرین-طبس

 
Norway


 

کارفرما :

     شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     –

مشخصات پروژه :

    – ارتفاع گالری با قوس :   5 متر

    – شعاع قوس :   2 متر

    – طول گالری :   270 متر

    -ارتفاع دیوار :   3متر

    – حجم بتن ریزی :   4478 متر مکعب

Norway