〉 پراکندگی موقعیت جغرافیایی پروژه ها

پروژه مجتمع اداری - تجاری - مسکونی

بیشکک - قرقیزستان

پروژه احداث سد بتنی

شهرستان زاوین - کلات

پروژه احداث و آسفالت راه کلات-درگز

پروژه های احداث راه اصلی مشهد-سرخس

قطعات 3 و 4

پروژه های پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس

پروژه احداث بخش طرح دانه بندی گوگرد و پروژه بهسازی جاده پالایشگاه و پروژه احداث بلوار اسلی پالایشگاه و پروژه محوطه سازی

پروژه احداث راه اصلی قوچان-باجگیران

قطعه 3

پروژه کنترل و پخش سیلاب

جمع آب-چناران

پروژه های سد دره بید-طبس

پروژه خط انتقال آب سد و پروژه احداث برج آبگیر سد

پروژه های سد نهرین-طبس

پروژه احداث گالری انحراف آب سد

پروژه احداث سد سرند

فردوس

پروژه احداث ابنیه و زیرسازی راه آهن کرمان-زاهدان

قطعه 7

پروژه احداث مخزن 5000 متر مکعبی

خـلیل آباد-یـزد

پروژه احداث تصفیه خـانه آب شـرب

یـزد

پروژه های مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب

سنگاوی-یـزد

پروژه پاکسازی و رفع آلودگی از مین و مهمات جنگی عمل نکرده

اراضی ایلام

پروژه های نواحی عمرانی 1 و 2 خرمشهر

* پروژه شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 1 و 2 * پروژه احداث شبکه زهکشی ناحیه عمرانی 2 *

پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی

اراضی شهید رجایی - امیدیه

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ

ناحیه R3 هندیجان

پروژه های شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی آبادان

پروژه های نواحی TB1 ، TB2 ، KQ1 KQ2 و KQ3

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی

عطابیه-هویزه خوزستان

پروژه احداث ساختمان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده غلوم پایه

پروژه های آبرسـانی به روسـتاهای سیستان و بلوچستان

750 روستا

〉 آمار فعالیت های انجام شده

راهسازی
آسفالت
سد و بند
ساختمان
آبرسانی
برق رسانی
تصفیه خانه
کانال انتقال آب کشاورزی
1400 کیلومتر
2550 کیلومتر
20 پروژه
95000 متر مربع
2500 کیلومتر
1400 کیلومتر
1 پروژه
200 کیلومتر

 

 

〉 اهم پـروژه های راه و تـرابری

احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس شرکت جهاد نصر خراسان
احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل
قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث کمربندی 75 متری مشهد
احداث کمربندی 75 متری مشهد
ابنیه و زیرسازی قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
ابنیه و زیرسازی
قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
احداث و آسفالت راه کلات-درگز
دوربرگردان زیرگذر شرقی بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
دوربرگردان زیرگذر شرقی
بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
احداث و آسفالت راه حسن آباد-اردغان اسفراین
افتتاح محور کنار تخته_دالکی
افتتاح محور کنار تخته-دالکی

اهم پـروژه های آب

01-05.ai
سـد بتنی زاویـن کلات
سد دولت آباد چناران
سد دولت آباد چناران
گالری انحراف آب سد نهرین-طبس
سد سرند-فردوس
سد سرند-فردوس
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
کنترل و پخش سیلاب جمع آب-چناران
کنترل و پخش سیلاب جمع آب-چناران
ذخیره سازی و انتقال حقابه گلمکان-مشهد
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
احداث شـبکه های آبرسـانی روسـتایی
مخزن 5000 متر مکعبی خـلیل آباد-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد

〉 اهم پـروژه های ساختمان و ابـنیه

احداث مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجتمع تجاری، اداری و مسکونی
بیشکک-قرقیزستان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان اداری جهاد کشـاورزی
استان خراسان رضوی
زائر سرای شیلات-مشهد
زائر سرای شیلات-مشهد
آماده سازی اراضی 22000 واحد مسکونیشهر جدید گلبهار
آماده سازی اراضی 22000 واحد مسکونی
شهر جدید گلبهار
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق
سیلو های روباز شماره 3-مشهد
سیلو های روباز شماره 3-مشهد
پروژه احداث 247 واحد مسکونی
طرح مسکن مهر-گلبهار
مجتمع فرهنگی آیه ها
مجتمع فرهنگی آیه ها
پروژه آماده سازی اراضی مؤسسه ثامن الائمه
مشهد
بهسـازی روسـتاها
بهسـازی روسـتاها

〉 اهم پـروژه های تأسیسـات و تجهیزات

01-05.ai
احداث تصفیه خـانه آب شـرب - یـزد
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی

〉 اهم پـروژه های نـفت و گاز

طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
بهسازی جاده و احداث بلوار اصلی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
بهسازی جاده و احداث بلوار اصلی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس

〉 اهم پـروژه های کشـاورزی

پاکسازی و رفع آلودگی از مین و مهمات جنگی عمل نکرده - اراضی ایلام
پاکسازی و رفع آلودگی از مین و مهمات جنگی عمل نکرده - اراضی ایلام
تکمیل شبکه توزیع نواحی عمرانی و زهکشی ناحیه 1 خرمشهر
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 1 و 2 خرمشهر
احداث شبکه زهکشی ناحیه 2 خرمشهر
احداث شبکه زهکشی ناحیه 2 خرمشهر
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی شهید رجایی
احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی شهید رجایی
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ1-KQ2-KQ3-آبادان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ1-KQ2-KQ3-آبادان
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی TB1-TB2-آبادان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی TB1-TB2-آبادان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان

〉 اهم پـروژه های مطالعـاتی

پروژه مطالعه نیروگاه برق بادی
پروژه مطالعه نیروگاه برق بادی

〉 اهم پـروژه های بـین المللـی

مجتمع تجاری، اداری و مسکونی
بیشکک-قرقیزستان