〉 اهم پـروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی

طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
بهسازی جاده و احداث بلوار اصلی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
بهسازی جاده و احداث بلوار اصلی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس