〉 لیست مزایده ها و مناقصات شرکت جهاد نصر خراسان

آگهی مزایده عمومی 53-98

رهن و اجاره پارکینگ بازار هشتم

                   شرکت جهاد نصر خراسان  

برای مشاهده کامل مزایده اینجا کلیک کنید.