شرکت جهاد نصر خراسان از شرکتهای  است که تحت پوشش موسسه جهاد نصر  متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۷۴۷۶ با هدف شرکت فعال در امر سازندگی کشور بویژه استان خراسان رضوی در راستای مطالعه ، طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی.در حال حاضر شرکت جهاد خراسان در بخشهای زیر فعالیت می نماید.
– راهسازی
– آبیاری وزهکشی
– سدهای،خاکی و بتنی
– خطوط انتقال آب وگاز
– نفت وتاسیسات
– ابنیه وساختمان
– تونل و تصفیه خانه
این شرکت در مدت ۱۲سال کار اجرایی موفق شده است بیش از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی در استانهای خراسان، اصفهان، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان اجرا نماید. در واقع هر ۵/۱ روز یک پروژه به مرحله اجرا درآورده است.

در حال حاضر شرکت جهاد نصرخراسان دارای رتبه یک در رشته حمل ونقل ، آب ، ساختمان ، تاسیسات وتجهیزات است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین صلاحیت شده است و همچنین موفق به اخذ رتبه یک آب وخاک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی شده است.

تشکیلات اجرایی و فعا لیتهای عمرانی شرکت در دهها اکیپ اجرایی سازماندهی شده است که در هر زمان آمادگی اجرای پروژه در داخل و خاارج از کشور را دارا می باشد.

امکانات بالقوه شرکت بیش از ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین،نیمه سنگین ، کارخانجات تولید مصالح ، جرثقیل ،و دستگاههای ترابری می باشد که درپروژه های اجرایی به کار گرفته شده ومازاد آن دربخش های خصوصی در جهت تنظیم بازار به کار گرفته می شود.

عضویت در انجمنها و کمیته های تخصصی و ملی :
– انجمن تونل ایران
– انجمن بتن ایران
– انجمن انبوه سازان مسکن
– انجمن مهندسان راه وساختمان ایران
– کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
– کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
– انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
– انجمن نظام مهندسی کشاورزی
– انجمن مدیریت ایران

شرکت جهاد نصر خراسان با بهره گیری مناسب از نیرو های ماهرو متخصص که بخشی از تجربیات مهندسی خود را دردوران دفاع مقدس آموخته و هر کار نا ممکنی را ممکن ساختنداین نیروها از ابتکارعمل مناسبی برخوردارند و در هر شرایط دشوار آمادگی حضور و فعالیت را دارا می باشند. بهره گیری شرکت از انبوه ماشین آلات و تجهیزات مدرن امکان حضور در بازار رقابتی را میسر نموده و با سابقه اجرائی درانجام پروژه های بزرگ و رتبه مناسب افتخار دارد خدمات زیر بنائی را با هدف خدمت به نظام جمهوریاسلامی ، بمنظور آبادانی و سازندگی کشور و با اعتقادبه محرومیت زدائی ، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و خطرات سیل ، حفظ محیط زیست ورفاه عمومی در راستای مسئولیت های اجتماعی درسطح کشور ارائه دهند. با این دیدگاه که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمان می باشد، توجه به ارزشهای انسانی از طریق مشارکت کارکنان در تصمیم سازی، ارتقاء توان علمی و تخصصی،امنیت شغلی و رسیدگی به خواستهای مادی ومعنوی آنها در جهت رضایت مندی کارکنان مورد تاکید میباشد.
جلب رضایت مشتری همواره در اولویت کاری ما قرار داشته و بدین منظور کاهش زمان اجرا و کیفیتاجرائی تعهدات طبق استاندارد مدیریت تضمین کیفیت مورد توجه است.
تحول سازمانی شرکت دربعد نیرو، امکانات و سیستمها و روشها از طریق مطالعه و بررسی مستمر فرایندها و اصلاح روشهای جاری همواره انجام می پذیرد و اعتقاد ما بر اینست که در ارائه خدمات کاهش منطقی هزینه ها و نهایتا سودآوری وارتقاء توان مالی و نقدینگی شرکت ضامن حیات و بقاء آن خواهد بود.

بیانیه چشم انداز شرکت :
شرکت جهاد نصر خراسان با توکل به خدای تعالی و تلاش نیرو های ارزشی ، متعهد و متخصص خودمصمم است با برخورداری از بهترین وجدیدترین امکانات وبالاترین رتبه کاری در رشته های مختلف وبااستفاده ازاستانداردهای مدیریت کیفیت درانجام تعهدات درداخل وخارج ازکشور کم رقیب باشد.