معاونت اقتصاد و برنامه ریزی

این معاونت دارای پنج قسمت  به شرح ذیل می باشد:

۱ – مدیریت سرمایه گذاری و بهره برداری

2- مدیریت املاک و مستغلات

3- مدیریت برنامه ریزی و بودجه

4- مدیریت کشاورزی

5- مدیریت رایانه و فن آوری اطلاعات

 

 

محمدرضا اسماعیلی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی

فوق لیسانس عمران

 

سيد حسن حسيني

مسئول رایانه و فن آوری اطلاعات
ليسانس كامپيوتر – نرم افزار
   

 

سعید حسین زاده سرابی

مدیر سرمایه گذاری و بهره برداری

لیسانس مدیریت بازرگانی

   

 

محمدرضا رستمی

مدیر برنامه ریزی و بودجه

لیسانس حسابداری

 

حمید فتحی

کارشناس مسئول کشاورزی

لیسانس کشاورزی