این معاونت دارای دو بخش فنی مهندسی و اقتصادی به شرح ذیل می باشد:
فنی مهندسی
۱ – مدیریت فنی و کنترل پروژه
۲ – مدیریت مطالعات و برآوردها
۳ – مدیریت پیمان و کاریابی

اقتصادی
۱ – مدیریت سرمایه گذاری
۲ – مدیریت بازار هشتم
۳ – مدیریت طرح و برنامه
۴ – مدیریت املاک و مستغلات

 

 

سيد حسن حسيني

مسوول IT

ليسانس كامپيوتر – نرم افزار

 

مهدی خرسندی

مدیر املاک و مستغلات

لیسانس عمران

 

سعید حسین زاده سرابی

مدیر سرمایه گذاری

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

سید عباس مختاری

مدیر طرح و برنامه و مشاور مدیر عامل

لیسانس مدیریت

 

محمدرضا اسماعیلی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی

فوق لیسانس عمران