پروژه احداث سـد بتنی زاویـن کلات

Norway


 

کارفرما :

     شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

مشاور :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور آب پوی

 

 

 

مشخصات پروژه :

      – مساحت حوزه :  26،000 متر مریع

      – مساحت دریاچه :  18.24 هکتار

      – حجم آب قابل تنظیم :  3.17 میلیون متر مکعب

      – نوع سد :  بتنی وزنی

      – نوع سرریز :  اوجی از روی سد

      – حجم بتن ریزی :  62،000 متر مکعب

      – ارتفاع سد از پی در محور :  51.2 متر

      – ارتفاع سد از بستر :  41 متر

      – تأسیسات وابسته :  154 متر مربع ساختمان

Norway