ساختار سازمانی

هیأت مدیره

 


مهدی ذاکرالحسینی
مدیرعامل

 
غلامرضا امینی
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 محسن محمدپور طبسی
معاونت فنی و مهندسی

مدیران پروژه

جعفر جان مشهدی
معاونت اداری،مالی و پشتیبانی

 جواد نوروززاده
مدیریت حقوقی

 


 


محمد جواد گل فخرآبادی
مدیر ماشین آلات

 


مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری

مهرداد قریشی
مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی

سیدمجید باغدارحسینی
مدیر بهره برداری

محمد حسن براتی
مدیریت املاکمهدی خرسندی
مدیر پیمان و رسیدگی

مجید صفریان
مدیر فنیمدیرPMO

مهدی آتش گلستانی
سرپرست کارگاه(پروژه شوریجه)

حسین سقایان
مدیر پروژه دالکی

علیرضا رشیدآبادی
مدیریت اداری

سیدرضا اسکندریان
مدیریت مالی

سیدحسن حسینی زاده
مدیریت پشتیبانی

محمدرضا رستمی
مدیریت وصول مطالبات و مفاصاحساب

زهرا رفیعی راد
امور قراردادها

جبار نوری
کارشناس املاک

محمود ابراهیمی
کارشناس ماشین آلات