ساختار سازمانی

هیأت مدیره

 


مهدی ذاکرالحسینی
مدیرعامل

 
غلامرضا امینی
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 محسن محمدپور طبسی
معاونت فنی و مهندسی

مدیران پروژه

جعفر جان مشهدی
معاونت اداری،مالی

 جواد نوروززاده
مدیریت حقوقی

 


 


محمد جواد گل فخرآبادی
مدیر ماشین آلات

 


علیرضا کهیازی
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری

مهرداد قریشی
مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی

مدیر بهره برداری

محمد حسن براتی
مدیراملاکمهدی خرسندی
مدیر پیمان و رسیدگی

علی محمودآبادی
مدیر فنیمجید صفریان
مدیر پروژه شوریجه

مهدی آتش گلستانی
سرپرست کارگاه(پروژه شوریجه)

حسین سقایان
مدیر پروژه دالکی

محمدرضا رستمی
مدیر مالیمحمد نظر تکلو
مدیر اداری

زهرا رفیعی راد
امور قراردادها

جبار نوری
کارشناس املاک

محمود ابراهیمی
کارشناس ماشین آلات