پروژه احداث دوربرگردان زیرگذر شرقی بزرگراه امام علی (ع)-مشهد​

Norway


 

کارفرما :

     شرکت قطار شهری مشهد

پیمانکار : 

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور ره آور

 

 

مشخصات پروژه :

     – اجرای سه دهانه پل به عرض 10.35 متر و ارتفاع 5.5 متر

     – طول رمپ : 534 متر

     – عرض رمپ : 9.2 متر

     – اجرای دیواره های رمپ : با استفاده از 353 شمع به ارتفاع 6 تا 16 متر

Norway