پروژه احداث کمربندی 75 متری جنوبی مشهد

Norway


 

کارفرما :

      شهرداری مشهد مقدس

پیمانکار : 

      شرکت جهاد نصر خراسان

        

 

مشخصات پروژه :

     – طول مسیر : 32 کیلومتر

     – عرض راه : 75 متر

     – بتن ریزی : 98،900 متر مکعب

     – آرماتور بندی : 2،610 تن

     – حجم خاکبرداری : 8،094،710 متر مکعب

     – حجم خاکریزی : 3،715،560 متر مکعب

Norway