پروژه احداث و آسفالت راه کلات-درگز

Norway


 

مشخصات پروژه :

     – طول راه : 105 کیلومتر

     – عرض راه : 7 متر

     – عرض آسفالت : 6 متر

Norway