پروژه احداث قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس

Norway


 

کارفرما :

    شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 

پیمانکار :

    شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

    شرکت مهندسین مشاور بهاب نو اندیش

 

مشخصات پروژه :

    – طول راه : 19 کیلومتر

    – عرض راه : 11 متر

    – حجم خاکبرداری و خاکریزی : 5،519،124 متر مکعب

    – پی کنی : 53،316 متر مکعب

    – بتن ریزی : 45،100 متر مکعب

    – قالب بندی : 85،275 متر مربع

    – آرماتور بندی : 460 تن

    – اساس و زیر اساس : 90،125 متر مکعب

    – آسفالت گرم : 2،058،286 متر مربع –  سانتیمتر

Norway


مطالب مرتبط :