پروژه احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس

Norway


 

کارفرما :

    وزارت راه و شهرسازی

 

پیمانکار :

    شرکت جهاد نصر خراسان

 

مشاور :

    شرکت مهندسین مشاور تردد راه

 

مشخصات پروژه :

    – طول راه : 32.203 کیلومتر

    – عرض راه : 11 متر

    – عرض آسفالت : 10.4 متر

    – حجم خاکبرداری و خاکریزی : 2،908،000 متر مکعب

    – اساس و زیر اساس : 178،000 متر مکعب

    – آسفالت گرم : 4،800،000 متر مربع – سانتیمتر

Norway


سایر مشخصات پروژه :

    – احداث دیوار ساحلی قلیچ خان به طول : 875 متر

    – ارتفاع تا زیر فونداسیون : 6.5 متر

    – پل های کوچک :

        – 75 دهانه

    – پل های بزرگ :

        – 7 دهانه 20 متری ( رودخانه کشف رود )

        – 3 دهانه 20 متری ( رودخانه شیخک )

        – 9 دهانه 12 متری ( رودخانه شورک )

        – پل طاقی 2 دهانه 6 متری

Norway


مطالب مرتبط :