پروژه احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران

Norway

 

کارفرما :

     وزارت راه و شهرسازی

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور ره آور

 

مشخصات پروژه :

     – طول راه : 21.5 کیلومتر

     – عرض راه : 11.2 متر

     – عرض آسفالت : 10.6 متر

     – حجم خاکبرداری و خاکریزی : 3،249،000 متر مکعب

     – اساس و زیر اساس : 104،000 متر مکعب

     – آسفالت گرم : 2،499،000 متر مربع – سانتیمتر

مطالب مرتبط :