پروژه احداث تونل قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس

Norway


 

کارفرما :

     شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور بهاب نو اندیش

 

مشخصات پروژه :

     – طول راه : 19 کیلومتر

     – عرض راه : 11 متر

     – حجم خاکبرداری و خاکریزی : 5،519،124 متر مکعب

     – پی کنی : 53،316 متر مکعب

     – بتن ریزی : 45،100 متر مکعب

     – قالب بندی : 85،275 متر مربع

     – آرماتور بندی : 460 تن

     – اساس و زیر اساس : 90،125 متر مکعب

     – آسفالت گرم : 2،058،286 متر مربع – سانتیمتر

Norway


مطالب مرتبط :