پروژه احداث تونل قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران

Norway

 

کارفرما :

     وزارت راه و شهرسازی

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور ره آور

 

مشخصات پروژه :

     – طول تقریبی تونل : 1100 متر

     – عرض حفاری : 12 متر

     – حداکثر ارتفاع بهره برداری : 7.1 متر

     – عرض مفید : 10 متر

     – مقطع تونل : نعل اسبی سه قوسه

     – حفاری : 97،170 متر مکعب

     – کارهای فلزی سنگین : 720 تن

مطالب مرتبط :