شرکت جهاد نصر خراسان در نظر دارد سه قطعه زمین های ۱۴، ۱۵ ، ۲۰ و همچنین چهار واحد نیمه ساخته ۸۰،۸۱،۸۲،۱۰۱ خود واقع در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (میثاق) ۳۴ (مجتمع صنفی صنعتی سبک میثاق) با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ همه روزه(به جز ایام تعطیل) جهت دریافت اوراق مزایده به آدرس مشهد:بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ۳۸(میثاق) بین علویه ۸ و ۱۰(دفتر فروش مدیریت پشتیبانی)مراجعه نمایند.